Akcja rozwiezienia i ustawienia ambonek skandynawskich

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w akcji rozwożenia i ustawiania ambonek w łowisku. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy użyczyli swoich aut, przyczep i narzędzi do zrealizowania tego celu.

Na terenie obwodu 38 i 29 jest aż 60 ambonek skandynawskich :)

Zapraszamy do galerii.

zwyzki do rozwiezienia

ustawianie zwyzki