Dewastacja urządzeń łowieckich

Fala nienawiści związana z pseudo-ekologią dotarła również do naszego koła. Coraz częściej dowiadujemy się o uszkodzonych paśnikach, lizawkach, zwyżkach i ambonach czy zdewastowanych tablicach informacyjnych.

W ostatnich dniach została całkowicie zdewastowana zwyżka i  ambonka szwedzka.

Zdjęcia 

Przypominamy, że tego typu działania zgodnie z Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 art. 51 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r., (czyli …niszczenie urządzeń łowieckich, wybieranie karmy lub soli z lizawek…) zaliczane są jako wykroczenie i podlegają karze grzywny.