Intensyfikacja odstrzału dzików na terenie całego kraju

W  związku  z  pismem  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2015 r., ( DLP-VIII.670.5.2015)  Zarząd  Główny  Polskiego  Związku  Łowieckiego mając  na uwadze iż  populacja  dzików  w  wielu  przypadkach  przekracza  stany  docelowe określone  w  wieloletnich  łowieckich  planach  hodowlanych  zaleca intensyfikację  odstrzału  dzików  na  terenie  całego  kraju  zarówno w  końcu  obecnego  łowieckiego  roku  gospodarczego jak  i w kolejnych  sezonach.

Zakładane  rozrzedzenie  populacji  dzika  ma  na  celu  zminimalizowanie  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  wirusa  ASF  a  w  przypadku  pojawienia  się  kolejnych  przypadków  tej  choroby  na  terenie  kraju  zmniejszenie  ryzyka  przetrwania  wirusa  w  środowisku.