Walne Zgromadzenie – 23.06.2019 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Wejherowo zwołuje na dzień 23 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00, Walne Zgromadzenie członków i stażystów, które odbędzie się w Hotelu Victoria przy ul. Zamostnej 1 w Bolszewie.

Wszystkich członków Koła prosimy o przybycie w myśliwskim stroju galowym.

Obecność kolegów myśliwych i stażystów obowiązkowa.