Ocena medalowa rogaczy

Ocena medalowa rogaczy pozyskanych w sezonie 2016/2017 odbędzie się w dnach 28 i 29 sierpnia 2017 r.

Trofea z wypełnioną i podpisaną załączoną metryczką należy dostarczyć do biura ZO w dniach 22 – 25 sierpnia – odbiór trofeów w dniach 30 sierpnia – 4 września w godzinach pracy biura.

Przypominamy, że obowiązek przedłożenia do oceny medalowej dotyczy parostków o masie powyżej 430 g. z wyjątkiem szydlarzy i myłkusów.