Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sezonie 2018/2019

Ocena  Prawidłowości  Odstrzału  ww.   zostanie  przeprowadzona  dla  wszystkich trofeów  samców  zwierzyny  płowej  w   dniu  12 kwietnia w  godz. 14:00  –  18:00  w  Nadleśnictwie Wejherowo przy ul. Sobieskiego 247 B.

UWAGA  !

        Ci  spośród członków  kół, które wybrały oceny we wskazanych  Nadleśnictwach, a  z przyczyn  losowych nie będą mogli przedłożyć do oceny  pozyskanych trofeów w dniu 12 kwietnia,  będą  mogli  to uczynić w dniu 26 kwietnia 2019 r. w trakcie oceny dokonywanej  w siedzibie ZO PZŁ w Gdańsku .