Ocena prawidłowości odstrzału zwierzyny płowej

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku informuje, iż ocena prawidłowości odstrzału zwierzyny płowej odbędzie się:

w Nadleśnictwie Wejherowo w dniu 13 listopada 2019r. w godzinach: 13.00-18.00

Ocena ponowna odbędzie się w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku w dniu 4 grudnia 2019r. w godzinach: 15.00-18.00.