Potwierdzenie obecności na polowaniu zbiorowym

W celu poprawienia organizacji i łatwiejszego zarządzania przy planowaniu polowań zbiorowych prosimy kolegów myśliwych o potwierdzanie swojej obecności (i osób zaproszonych) na polowaniach.

W tym celu  należy skorzystać z elektronicznej książki polowań:

  1. logując się na adres: www.epi24.pl/jelen10/index.php 

przycisk polowanie zbiorowe pc

potwierdz obecnosc

potwierdz obecnosci 2

2. logując się za pomocą aplikacji EPI na smartfonie/tablecie

Screenshot_20181013-082323

potwierdzenie polowania 3

Screenshot_20181013-082409

Screenshot_20181013-082417