Prace gospodarcze w ramach odbywania stażu

W dniu 10 października 2020 r. odbyły się prace gospodarcze z udziałem Kolegów Stażystów w ramach odbywania stażu.  Celem było poznanie łowiska, dokonanie inspekcji urządzeń łowieckich oraz uzupełnienie soli we wszystkich lizawkach obwodu 29 i 38. Ponadto zdemontowano ambonę A6 i ustalono plan działań na najbliższy kwartał.

Dziękujemy !

Galeria