Prace gospodarcze

Zarząd KŁ Jeleń zaprasza na spotkanie gospodarcze, które odbędzie się 25 marca 2017 r. o godz. 10:00 9:00 (ZMIANA) celem usunięcia zakrzaczeń na łąkach dzierżawionych przez Koło oraz naprawy wybranych urządzeń łowieckich. Miejsce spotkania – parking w Sikorzynie. 

Mile widziane narzędzia: łopata, siekiera, piła do drewna, nożyce ogrodnicze itp. Obecność wszystkich kolegów obowiązkowa. Darz bor!