Przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Koledzy, w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa (COVID – 19), a także coraz większą liczbą zachorowań i wyraźnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Wejherowo podjął decyzję o przesunięciu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wcześniej jak na miesiąc czerwiec 2020 roku.
Prosimy Kolegów o wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Wiadomość Rzecznika PZŁ

Szanowni Koledzy,

z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych.

W obecnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejszą sprawą jest zdrowie – nasze i naszych bliskich. Każde zgromadzenie to zdrowie naraża.

Z poważaniem

Magdalena Raban

Biuro rzecznika prasowego