Przystrzelanie broni 2022 r.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w godz. od 9:00 do 14:00 odbędzie się przystrzelanie broni na strzelnicy w Mrzezinie (stara żwirownia).

W przypadku zmiany broni lub zakupu nowej prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie kol. Romana Krefta, podając: rodzaj bron, markę, kaliber oraz nr fabryczny .

Dojazd do strzelnicy – nawigacja GPS