Przystrzelanie broni 2024 r.

W dniu 23 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10:00 odbędzie się przystrzelanie broni na strzelnicy w Mrzezinie (stara żwirownia).

W przypadku zmiany broni lub zakupu nowej prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie kol. Romana Krefta, podając: rodzaj bron, markę, kaliber oraz nr fabryczny .

Dojazd do strzelnicy – nawigacja GPS