Składka na 2020 r.

Składki członkowskie od myśliwych ustalone przez Naczelną Radę Łowiecką na rok 2020 wynoszą:

– normalna 320 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)     – razem 363 zł.

– ulgowa 160 (plus ubezpieczenie 43 zł)            – razem 203 zł.

Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

– ulgowa 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł)         – razem 123 zł.

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 124 ust. 6 Statutu PZŁ składkę członkowską uiszcza się w terminie do 31 grudnia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania myśliwego zarządzie okręgowym.