Szakal złocisty na terenie Polski

W dniu 22 czerwca 2017 r., w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego, odbyło się posiedzenie Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Grubej NRŁ. Członkowie Komisji obecni podczas posiedzenia podjęli dyskusję nad najbardziej aktualną problematyką związaną z gospodarowaniem gatunkami zwierząt łownych. Jako pierwszy został poruszony temat obecności w Polsce szakala złocistego (Canis aureus).

szakal zlocisty

Podczas posiedzenia przedstawiono dwa odmienne podejścia do zagadnienia. Pierwszą propozycją postępowania wobec nowego gatunku drapieżnika w Polsce było potraktowanie go jako gatunku obcego, nieinwazyjnego – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – oraz objęcie szakala ochroną gatunkową. Druga propozycja obejmowała wpisanie szakala złocistego na listę gatunków łownych oraz ustalenie optymalnego dla gatunku okresu polowań. Komisja Hodowlana podczas obszernej dyskusji w powyższej tematyce zaproponowała uznanie szakala za gatunek łowny oraz zawnioskowała o objęcie gatunku rocznym okresem ochronnym, który miałby trwać od lipca 2017 r. do 30 lipca 2018 r.

Uczestnicy posiedzenia zaproponowali ustalenie okresu polowań na ten gatunek w terminie od 1 sierpnia do końca lutego, z uwzględnieniem, iż na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew  lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, okres polowań będzie trwał cały rok.

Powyższe ustalenia poparte są doniesieniami na temat występowania szakala złocistego oraz doświadczeniami myśliwych z innych krajów europejskich, w których drapieżnik ten występuje od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat.

Artykuł z RDLP – SZAKAL ZŁOCISTY POJAWIŁ SIĘ W POMORSKICH LASACH