Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Wejherowo zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. o godzinie 10:00, Walne Zgromadzenie członków i stażystów, które odbędzie się w Hotelu Victoria przy ul. Zamostnej 1 w Bolszewie.

Porządek obrad zatwierdzony przez Zarząd Koła

Wszystkich członków Koła prosimy o przybycie w myśliwskim stroju galowym.

Obecność kolegów myśliwych i stażystów obowiązkowa.