Walne Zgromadzenie 28 maja 2023 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” Wejherowo zwołuje i serdecznie zaprasza wszystkich Kolegów Myśliwych do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, które odbędzie się w dniu 28 maja 2023 roku o godz. 10:00.

Projekt porządku obrad zatwierdzony przez Zarząd Koła dostępny jest w zakładce Dla członków Koła – Informacje Zarządu

Wszystkich członków Koła prosimy o przybycie w myśliwskim stroju galowym.