Akcja ambonki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w akcji rozwożenia i ustawiania…