Mapa


Obwód nr 29 i 38 (dawny 15 i 24)

Obwód 29 (dawny GD15) Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Wielka Piaśnica drogą przez miejscowości Domatówko, Leśniewo, Darżlubie i Połczyno do miejscowości Brudzewo, skąd drogą przez Sławutowo biegnie wkierunku Wejherowa do skrzyżowania z ciekiem wodnym w oddziale nr 90, dalej drogą w kierunku leśnictwa Muza przez oddziały leśne nr 90, 91, 92, 93, 59, 60, 61 i 62, skąd rzeką Piaśnicą przez miejscowość Mała Piaśnica biegnie do miejscowości Wielka Piaśnica.

Zrzut ekranu 2016-01-20 (godz. 21.38.07)

Obwód 38 (dawny GD24) Granica zewnętrzna obwodu przebiega: od skrzyżowania torów kolejowych z drogą Połczyno – Reda drogą biegnącą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą do mostu na rzece Redzie, skąd rzeką tą do granicy administracyjnej miast Reda i Wejherowo obok ujęcia wody Gdynia, dalej granicą lasu w kierunku zachodnim do leśnictwa Nanice, dalej ulicą Chopina do mostu na rzece Redzie i rzeką tą do mostu na drodze Wejherowo – Domatówko, dalej drogą tą biegnie do miejscowości Wielka Piaśnica, skąd rzeką Piaśnicą do osady leśnictwa Muza, skąd dalej drogą przez oddziały 62, 61, 60, 59, 93,92,91 i 90 do skrzyżowania drogi Wejherowo – Sławutowo z ciekiem wodnym, skąd ciekiem wodnym przez oddziały 90, 89, 88, 121, 120 do skrzyżowania z drogą żużlową w oddziale 142, skąd drogą tą przez oddział 142 do skrzyżowania z drogą polną, i dalej drogą przez miejscowość Rekowo Górne do drogi Połczyno – Reda, i drogą tą do skrzyżowania z linią kolejową.