Kalendarz

Kalendarz polowań

Jelenie szlachetne byki 21.08 – 28.02
łanie 1.09 – 15.01
cielęta 1.09 – 28.02
Jelenie sika byki, łanie, cielęta 30.09 – 15.01
Daniele byki 1.09 – 28.02
łanie

cielęta

1.09 – 15.01

1.09 – 28.02

Sarny kozły 11.05 – 1.10
kozy, koźlęta 01.10 – 15.01
Dziki   cały rok
lochy  cały rok
Borsuki 1.09 – 30.11
Borsuki

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem
cały rok
Tchórze i kuny 1.09 – 2.04
Lisy 1.06 – 2.04
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze cały rok

 

Kalendarz faz księżyca w aktualnym miesiącu