Pisma Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Proszę zapoznać się z pismem DGLP w sprawie organizacji obserwacji letnich zwierzyny zmierzających do ustalenia rzeczywistych parametrów populacyjnych oraz komunikatem w sprawie podnoszenia świadomości myśliwych w odniesieniu do kwestii ryzyka związanego z importem z niektórych krajów przynęt zawierających jeleni mocz.

Pisma dostępne są w sekcji Dla członków koła –> Informacje Zarządu