Statut PZŁ

Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą XXIII KZD PZŁ z dnia 12 września 2015r.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego

Źródło: http://pzlow.pl