Prace gospodarcze w ramach odbywania stażu II

W dniu 24 października 2020 r. odbyły się prace gospodarcze z udziałem Kolegów Stażystów w ramach odbywania stażu.  Celem było wywiezienie pozostałości po  rozebranych wcześniej urządzeniach łowieckich (przede wszystkim po ambonie A6, naprawie uszkodzonych zwyżek, uzupełnienie soli w lizawkach oraz wykoszenie i uprzątnięcie terenu przy ziemiance.

Dziękujemy !

Galeria