Zmiana okresów polowań na gatunki łowne

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego 

danieli:

  •  byki od 1 września do końca lutego
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego

dzików:

  •  dziki – wszystkie cały rok

szakali złocistych:

  •  od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r!

 

Więcej informacji na stronie PZŁ – kliknij tutaj